CSR_toppbild.jpg

Vårt hållbarhetsarbete

Mörbulta gärna våra produkter! De är gjorda för att tåla allt möjligt. Men det är inte naturen.
Därför använder vi så mycket återvunnen plast vi kan, investerar i grön el och stödjer forskning om biomaterial.
Saker från Nordiska Plast kan du slita med gott samvete. Tusen gånger om.

Genom bra och långvariga relationer med våra kunder driver vi miljöfrågan framåt - tillsammans.

Januari 2020 lanserade Nordiska Plast en ny serie produkter av plast delvis producerad i fossilfri råvara.
Materialet är ett certifierat hållbart biomaterial.

#ENBÄTTREMATLÅDA

Matförvaring från Nordiska Plast bidrar till minskat matsvinn och är tillverkad av råmaterial i Polypropen (PP). Godkänd för matkontakt och 100% återvinningsbar.

Den fossilfria serien matförvaring har samma produktfördelar som de tillverkade i traditionella plastmaterial. Skillnaden är att materialet är baserat på delvis förnyelsebar råvara (biomassa) som inte konkurrerar med livsmedelsförsörjningen. En bättre matlåda helt enkelt!

Enkelt förklarat kan man säga att plastmaterialet Polypropen tillverkas med propengas som råvara. Denna gas framställs traditionellt sett som en biprodukt från petroleum, en icke förnybar fossil resurs.

Idag finns även ett antal fossilfria materialalternativ tillgängliga på marknaden. Dessa går under kategorin biomaterial. Råvaran för framställning av biomaterial kan t.ex. vara stärkelse från majs, socker eller cellulosa och kallas för biomassa. Tack vare nya metoder och en mer hållbar inställning har man utvecklat teknik för att framställa gasen från förnyelsebar råvara. Materialet vi köper in kommer från certifierade tillverkare i Europa som i sin produktion även använder tallolja och återvunnen vegetabilisk olja som råvara. Förnyelsebara restprodukter från skogs- och livsmedelsindustrin.

För att säkerställa att materialen vi köper in är tillverkade under hållbara förhållanden har Nordiska Plast valt att 3:e parts certifieras enligt ISCC Plus. På så sätt garanterar vi att det tillförs lika mycket fossilfri plastråvara till marknaden som vi använder i våra fossilfria produkter. Principen kallas för massbalans och fungerar på samma sätt som när du t.ex. tecknar elavtal med förnybar energi.

Direktiv

Att arbeta med plast innebär ett särskilt ansvar. Vi måste ha koll på material, process, arbetsmiljö och allt annat som kan påverka människor och naturen. För en privatperson blir det snabbt ganska tekniskt. Därför finns det hårt kontrollerade direktiv som gör det lättare att veta vilka företag man kan lita på. Nordiska Plast uppfyller REACH-direktiven och alla EU-direktiv om plast. Vi är medlemmar i Normpack som ser till att material som kommer i kontakt med livsmedel är säkra och certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och sedan 2018 först i branschen att certifieras enligt ISCC Plus.

 

ISCC PLUS - Vad är det?

Med ISCC certifierade material kan vi, för att nämna några exempel, lita på att biomassan som används vid framställningen av plastråvaran:
*Är framställd av fossilfri, biobaserad, råvara (biomassa) på massbalansbasis
*Inte konkurrerar med livsmedelsförsörjningen
*Motverkar avskogning/skogsskövling
*Inte kommer från mark med högt biologisk mångfald och naturliga kollager
*Överensstämmer med mänskliga rättigheter, arbetskraft och markrättigheter
*Är spårbar genom hela försörjningskedjan. Från odling till tillverkning av slutprodukt.
*Överensstämmer med lagar och internationella fördrag

Nordiska Plast blev 2018 den första plastbearbetaren i Skandinavien att certifieras enligt International Sustainability and Carbon Certification PLUS SYSTEM (ISCC Plus) och vi erbjuder nu konsumenter att ta del av denna senaste innovationen inom biomaterial (förnybara alternativ till fossilbaserat plastmaterial. Eftersom vi tror att även förnybara råvaror, biomaterial, kräver trovärdigt bevis på hållbarhet använder Nordiska Plast endast certifierade material från certifierade leverantörer. Den certifierade plastråvaran produceras av biomassa från andra generationens råmaterial. Detta kommer från Europa (Tyskland) och är uppköpt i enlighet med kriterierna i ISCC PLUS. Vilket är ett globalt certifieringssystem som täcker alla typer av biomassaproduktion genom hela värdekedjan. ISCC säkerställer biomassaproduktion som uppfyller miljö-, klimat- och sociala krav.

Du kan läsa mer om ISCC på http://www.iscc-system.org

 

Svensktillverkat

Kalla oss kontrollfreaks om du vill, men vi vill inte ha produktionen längre bort än att vi kan se den från köksfönstret. Vår fabrik ligger i Gislaved i Småland och där tillverkar vi alla våra produkter. Då kan vi vara säkra på att våra anställda blir behandlade bra och att inga av våra produkter innehåller bisfenol (BPA) eller ftalater. Och så behöver ju sakerna aldrig fraktas särskilt långt heller eftersom våra kunder finns i Sverige och resten av Norden. (Plasten vi använder kommer från Europa, aldrig längre bort än så).

Energi

Utan att dra några skämt om att vi är smålänningar kan vi väl erkänna att vi gillar att snåla in på elräkningen. För då sparar man på naturen också.

Hos Nordiska Plast har vi valt att sätta stort fokus på just hållbarhetsarbete. 

Sedan slutet av 1990-talet mäter vi löpande vår energiförbrukning och kan konstatera att vi sedan dess minskat förbrukningen i vår fabrik i Gislaved med över 30 %, per kg bearbetat råvara, genom att investera i modern och energieffektiv produktionsutrustning.

Till 2020 är vårt mål att ha nått 40%. 

Överskottsenergin från produktionen används till att värma upp våra lokaler, vilket gjort oss självförsörjande på uppvärmning. 

Vi har sensorer på lamporna så att de inte lyser i onödan och investerar i moderna hybridmaskiner som går tystare och förbrukar mycket mindre el än de gamla. Bra för både miljö och arbetsklimat.

  width=

Återanvändning

Det är klart att det blir en del spill på en fabrik som våran. Men vi tar till vara på allt spill, maler ner det och gör nya saker av det, som papperskorgar eller tunnor. Vi köper till och med in spill från andra fabriker. På ett år återanvänder vi över 500 ton plast. Men även kunden ska kunna återanvända våra saker. En produkt från oss ska man kunna ha i många, många år. När man till slut kastar den i återvinningen så mals den ner och blir kanske ett altangolv eller handtaget till en hink. När de nya sakerna har gjort sitt så hamnar de i återvinningen igen, eller skickas på förbränning där vi kan få tillbaka merparten av energin.

  width=

Materialegenskaper

Våra matlådor, för att ta ett exempel, ska gå att använda gång på gång i många år. Då behöver de vara gjorda i ett tåligt material, men kanske inte samma som vi gör murbrukshinkar av. Rätt material till rätt produkt helt enkelt. Vi använder bara plast som går att återvinna och färgämnen som är avsedda för att komma i kontakt med livsmedel. Vi gör noggranna laboratorietester och kan på så vis vara säkra på att materialen vi använder inte släpper ifrån sig några partiklar och är helt säkra för människor i alla åldrar att använda.

  width=

Grön el

2007 började vi prata med andra företag här i krokarna om att starta ett elbolag tillsammans. Sånt där tar ju lite tid, men 2010 bildade vi ett gemensamt kraftbolag och 2011 köpte vi våra första anläggningar.

Grundtanken var att kunna hålla elpriserna på en rimlig nivå, men när vi ändå var med och bestämde kunde vi lika gärna se till att satsa på grön el. Därför har vi bara investerat i förnybara energikällor sedan starten. Totalt producerar vi nu cirka 20.000 MWh per år i föreningen, varav vår andel är cirka 1.000 MWh.

Effektiviteten för att producera förnybar el har förbättrats kraftigt de senaste åren och som exempel kan nämnas att de två senaste vindkraftverken vi är delägare i, har en driftsäkerhet på över 99,5% och producerar drygt 10.000 MWh.

Till årsskiftet 2019/2020 monterar vi dessutom upp cirka 4.000 kvm solpaneler som ska producera drygt 300.000 kWh grön el per år.

Det innebär att vi går in i 2020 med möjligheten att driva vår produktion med 30% egentillverkad, grön el.

  width=

4000 kvm solceller hos Nordiska Plast i Gislaved

Innovation

Vi vet att plast kan återvinnas och från vad. Vi vet att det är skillnad på plast och plast. Vi vet att plast i många fall är ett mycket bättre material avseende både funktion och miljöpåverkan än andra. Och vi vet att plast godkänt för livsmedel inte är farligt. Vi vet helt enkelt att plasten är ett av framtidens material. Därför följer vi med spänning nya innovativa material som släpps på marknaden.

Men låt oss vara ärliga, i dagsläget saknar vi produkter som lämpar sig för tillverkning i nedbrytningsbar plast, vars kvalité ofta är svårare att återvinna på ett effektivt sätt. Och bioplast gjord på sockerrör riskerar att påverka miljön negativt eftersom råvaran måste fraktas hela vägen från Brasilien. 

Istället driver vi olika projekt, både i egen regi och tillsammans med samarbetspartners, för att ta fram och testa allt från plast blandat med träfiber till produkter med en viss del material från Ocean plastics. För produktion hållbar i alla led.

  width=